Montering av parabolantenneBergen Tv & Antenneservice AS

Monteringstips: se Video

1. Start med å skru sammen parabolantennen som anvist i medfølgende separate monteringsanvisning.

2. Parabolantennen må monteres på en vegg som vender mot syd. Det er veldig viktig at festet er
i lodd. Kontroller at det er fri sikt mot syd, dvs. ingen trær, hus eller lignende som står mellom
parabolantennen og satellitten. Dersom det etterhvert oppstår problemer med bildet, sjekk om
omgivelsene har forandret seg. For eksempel kan det ha kommet løv på trærne, trær eller busker har
vokst og skygger for sikten mot satellitten osv.Dersom et tre står foran parabolantennen bør avstanden fra antennen til treet være tre ganger høyden av
treet for at det ikke skal forstyrre signalet fra satellitten.
Dersom treet er 10 meter høyt, må avstanden mellom parabolantennen og treet være minst 30 meter.
Merk at dette ikke bare gjelder trær, men alle typer hindringer.

3. Neste steg er å kontrollere høydevinkel (elevasjonsvinkelen). Høydevinkelen varierer avhengig
av hvor i landet man befinner seg, se elevasjonskartet lenger ned. Din aktuelle høydevinkel
kontrolleres på antennefestet som monteres mot veggen.Elevasjonsvinkelen er den hellingen parabolen skal ha mot horisonten.

Eksempelet viser 21 grader (Bergen). Se elevasjonskartet for eksakt innstilling der du bor.

NB! Det finnes flere typer antenner.
Type 1. Beslaget har gradeskive som går fra 2 – 20.
Type 2. Beslaget har gradeskive som går fra 1 – 5. Legg til en null på denne og du har gradetallet.
F.eks 2 blir 20 grader.

4. For å finne satellitten , still parabolantennen rett mot syd. Stå bak antennen og juster så
antennen forsiktig sideveis. Juster en centimeter av gangen, og vent noen sekunder mellom hver justering.
Fortsett med dette til signalindikatoren på mottakeren gir utslag.
Finjuster til slutt både sideveis og høydevinkel. Det er viktig at du følger med på indikatoren når du
strammer til skruene da den har lett for å bli litt svakere når du fester parabolenFølgende Høyde (elevasjon) og kompassretning( Azimuth) benyttes se elevasjonskartet.

Thor satelitten ( Canal Digital)
Bergen: elevasjonsvinkelen 21,3 grader og kompassretningen (Azimuth) 187,1 grader
Trondheim: elevasjonsvinkelen 17,7 grader og kompassretningen (Azimuth) 192,5 grader
Oslo: elevasjonsvinkelen 21,3 grader og kompassretningen (Azimuth) 193,3 grader

Sirius 5 grader øst ( Viasat) Bergen: elevasjonsvinkelen 21,5 grader og kompassretningen (Azimuth) 180,4 grader
Trondheim: elevasjonsvinkelen 18,2 grader og kompassretningen (Azimuth) 186,0 grader
Oslo: elevasjonsvinkelen 21,9 grader og kompassretningen (Azimuth) 186,6 grader

Hotbird 13 grader øst Bergen: elevasjonsvinkelen 21,2 grader og kompassretningen (Azimuth) 171,2 grader
Trondheim: elevasjonsvinkelen 18,3 grader og kompassretningen (Azimuth) 177,1 grader
Oslo: elevasjonsvinkelen 22,0 grader og kompassretningen (Azimuth) 177,4 grader

Astra 19 grader øst Bergen: elevasjonsvinkelen 20,5 grader og kompassretningen (Azimuth) 164,2 grader
Trondheim: elevasjonsvinkelen 18,0 grader og kompassretningen (Azimuth) 170,2 grader
Oslo: elevasjonsvinkelen 21,6 grader og kompassretningen (Azimuth) 168,5 grader