Valg av Dab Antenner

Har du problemer med å ta imot Dab signalene ?

I områder med svakere mottaksforhold kan en ekstern antenne hjelpe deg til å få inn radio.
I praksis bruker man den eksterne antennen istedenfor den integrerte antennen,
antennen kan bedre mottaksforholdet der den integrerte DAB-antennen ikke strekker til.

Her får du tips og råd til hva du kan gjøre.

Skal du kunne benytte en ekstern antenne må du ha en Radio med mulighet for tilkobling av ekstern antenne,
på enkelte bordradioer kan du skru av teleskopantennen og montere på en ekstern antenne.

Trykk her for å komme til våre Dab radioer med mulighet for ekstern antenne.Slik ser en ekstern antenneinngang ut !Når er det behov for utendørsantenne?

Har du ustabilt mottak av DAB signaler , vil en utendørs antenne ofte kunne forbedre mottaket.

 

På kartet til radio.no kan du finne ut hvor det er Dab dekning og på finnsenderen.no finner du en oversikt over hvor Dab senderne er plassert,
det er viktig å finne ut hvor senderne står plassert, slik at man kan finne ut hvilken vei antennen skal peke for å få best mulig signal.

Før man går til anskaffelse av ekstern antenne anbefaler vi å sjekke dekningen grundig først.
Å flytte radioen til en annen plass kan ofte hjelpe betydelig på mottaksforholdene.


Hvilken antenne skal du velge ?

Det finnes flere typer antenner tilpasset ulike anvendelsesområder.

Innendørsantenner - Rundstrålende antenner - Retningsvirkende antenner.

 


En antennes utforming står i forhold til hvilken frekvens den skal motta og de fleste antenner er kvart- eller halvbølgeantenner.
DAB benytter VHF bånd III 174 – 240 MHz. Ofte står det «DAB/DAB+» for å indikere at antennen kan motta dette frekvensområdet.

 


 

 

 

 

 

Innendørsantenner

Noen ganger kan en enkel innendørsantenne antenne være det man trenger for å forbedre signalet,
Det finnes enkle passive antenner som henges opp på veggen bak radioen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akive bordantenner

Dette er antenner som kan benyttes både til Digital Tv og Dab-radio Antennen må kobles til strøm for å virke.
Husk at du også trenger en antenneadapter for å koble disse til Dab radioen

Ulempen med innendørsantenner er at de noen ganger blir forstyrret når man beveger seg inne i rommet og ved bruk av mobiltelefon,
de kan også forstyrres av lysbrytere, hårfønere etc.

Rundstrålende antenner
Rundstrålende antenner egner seg best til båter og biler der det er ønskelig å kunne ta imot signalene fra forskjellige retninger.

 

 

 


 

 

Dipol Antenner

Disse antenner brukes når man befinner seg i nerheten av senderne, dvs i områder der utendørsdekninger er god,
men man har dårlig dekning innendørs pga byggets utforming ( f.eks murhus)
 

 

Retningsvirkende antenner

Retningsvirkende antenner såkalte Yagi antenner bruker vi der vi har dårlige mottaksforhold, eller forstyrrende refleksjoner. 
En Yagi antenne er bygget opp av en Dipol, en reflektor og flere direktorer ! Antenner med flere pinner (dirkektorer) gir større forsterkning.
En antenne med flere direktorer får en smalere åpningsvinkel så her er det viktig at antennen peker i riktig retning.
I enkelte tilfeller vil refleksjoner i fjell , bygninger, og andre naturlige  hindringer gi et bedre signal enn direkte fra senderen !

DAB benytter VHF bånd III 174 – 240 MHz. Ofte står det «DAB/DAB+» for å indikere at antennen kan motta dette frekvensområdet.

Kolonne 3


 

 

 

 

 


Trykk her for å komme til våre Dab antenner.


Montasje av antennen
Antennen må monteres vertikalt og så høyt som mulig, hvis det er mulig må den monteres der du har best sikt til senderen som sender signalene.
For å oppnå minst mulig signaltap på veien fra antennen til DAB-radioen anbefaler vi å benytte så få koblinger som mulig (f.eks. skjøter mm.) fra antennen til radioen.
Velg en trippelskjermet kabel av god kvalitet, hvit kabel brukes vanligvis utendørs, men blir kabelen liggende i vann bør sort kabel benyttes
Det er viktig at F-kontakter monteres slik at skjerming får god kontakt.

Forsøk å unngå å legge kabelen i skarpe 90 graders vinkler, men prøv isteden å legge den i myke buer.

Før du monterer en ekstern antenne må du sørge for å finne det stedet med best mottak.
Har du en batteridrevet DAB-radio kan du prøve å finne stedet der signalstyrken gir best resultat.
Du kan bruke skalaen “Signal Error”/ “Signalfeil” på radioen for å bedømme dette.
Her må man se etter så lavt tall som mulig. Noen radioer viser “signal quality”, og da er det høyeste verdi som gjelder.

Når den beste siden er avklart, starter man høyt med antennen med antennen rettet mot beste sender, hvis man vet hvor denne befinner seg.
Innendørs starter man ved et vindu.