Antenner for 2G,3G,4G,5G

En god antenne kan være det som gir deg dekning og dermed Internettforbindelse.
Det er vanligvis også stor forskjell på hvilken hastighet man kan oppnå om en ekstern antenne er tilkoblet din ruter eller ik

HVILKEN ANTENNE PASSER TIL MIN 4G-RUTER?

Vår leverandør har satt sammen antennepakker som inneholder alt man trenger for koble til sin ruter eller modem.
Vi har laget en oversikt over hvilke antenner som anbefales til hvilke ruter eller modem.

 

 

 

Huawei B535 er en stasjonær 4G-ruter som passer perfekt til våre antenner da den benytter "vanlige" antenneuttak (SMA).
Som de aller fleste 4G-rutere i markedet har også denne to antenneuttak. Av den grunn må du sørge for å velge riktig antenne.

ALTERNATIV 1 XPOL-A001
Primært bruksområde: Urbane områder
Type: Rundstråle (360 grader)
Feste: 4 x sugekopper, 4 x skruer

 

Primært bruksområde: Urbane områder.
Effekt: Som å flytte ruteren på utsiden av huset

 

ALTERNATIV 2 XPOL-A002
Primært bruksområde: Hus og hytte.
Type: Retningsstyrt panelantenne (~80 grader)
Feste: Veggfeste, rør-/mastfeste.

 

Primært bruksområde: Hus og hytte.
Effekt: Vesentlig forsterkning i signalstyrke.

 

ALTERNATIV 3 2 x Poynting LPDA-A0092
Primært bruksområde: Hytte og hus.
Type: Rundstråle (~30 grader)
Feste: Rør-/mastfeste.
 

Primært bruksområde: Hus og hytte.

Effekt: vesentlig

Vår beste antennepakke

 

 

 

Bruk av ekstern antenne gir raskere og mer stabil forbindelse.
Hastigheten og stabiliteten som du oppnår over 2G-, 3G- og 4G-nettene, avhenger veldig av kvaliteten på signalet.
Det er flere faktorer som innvirker på signalstyrken, fri sikt til sendere er i utgangspunktet det optimale.

Avstanden til basestasjonen (senderen til din teleoperatør), utstyret du bruker (om modemet/ruteren har god intern antenne),
Type hus du er i (stålvegger vil f.eks. stoppe signalet). Høydeforskjeller er også noe man bør ta i betraktning,
Jo høyere man befinner seg i forhold til omgivelsene, jo bedre er signalene.
Jo høyere frekvensbånd som benyttes jo kortere rekkevidde har signalene, og jo lettere stoppes de av skog,
husvegger etc.

Ice benytter 450MHz til sitt 3G/CDMA-nett. På GSM benyttes vanligvis 900 MHz-båndet ogi noen tilfeller 1800 MHz-båndet.
3G/HSPA bruker vanligvis 2100 MHz båndet selv om noen operatører er i ferd med å ta i bruk 900 MHz-båndet også til den tjenesten. 4G/LTE er plassert på det enda høyere frekvensbåndet 2600 MHz (med noen unntak).

Du kan kompensere for faktorer som bidrar til å svekke signalet ved å bruke en ekstern antenne.
En god og riktig antenne kan forbedre datahastigheten med en faktor fra 2 til 10.
I tillegg vil man oppleve en betydelig mer stabil kommunikasjon.

Hvilken antenne bør du benytte?
Det er noen viktige ting å tenke på når du skal skaffe deg en antenne.Det første er at antennen har en viss
forsterkning ("gain") og dekker de frekvensbåndene operatøren bruker til de tjenestene som du abonnerer på (2G, 3G, 4G etc.).
Noen antenner støtter kun ett eller to frekvensbånd, men vi har nå en serie nye antenner som dekker «alt» med unntak av Ice/CDMA.
Man slipper da å tenke på om antennen støtter frekvensen som operatøren benytter. Et eksempel er XPOL-A001-antennen.

Det er også veldig viktig at antennen gir bra forsterkning over hele frekvensbåndet eller båndene.

Mange produsenter av billige antenner oppgir høy forsterkning på sine antenner selv om disse antennene kanskje bare gir oppgitt forsterkning over et meget smalt frekvensområde. Noen antenneprodusenter, som bl.a. Poynting, dokumenterer i sine produktark hvilken forsterkning antennen gir i de ulike frekvensbåndene.

Diagrammet under viser dette for den retningsstyrte antennen LPDA-A0092 . Vi ser her at forsterkningen er
nesten 12 dBi på 900/1800 MHzbåndet og nesten 11 dBi på 2600MHzbåndet. LPDA-A0092 er derfor en meget god og kraftig antenne for bruk til de fleste formål.
Du må også bestemme deg om du skal velge en rundstråleantenne eller en retningsstyrt antenne. Signalet som du har på utsiden av huset vil ofte avgjøre det valget.

Hvis du har et relativt bra signal, 3-4 streker på mobiltelefonen eller på signalindikatoren på modemet, kan du velge en rundstråleantenne. Den er enklere å installere enn en retningsstyrt antenne. Dersom signalet er dårligere, 1-2 streker,
bør du bruke en retningsstyrt antenne som gir bedre forsterkning.

Hva er en rundstråleantenne og en retningsstyrt antenne?

Rundstråleantenne
En rundstråleantenne stråler rundt hele sin omkrets, altså 360 grader. Den kan ha form som en stav eller stang og finnes i ulike lengder.
Andre typer rundstråleantenner (bl.a. for kjøretøy) har ofte lavprofil- eller kuppelform.
Antennen kan bruke forskjellige basestasjoner i området og er derfor enkel å installere. Den vil automatisk koble seg til basestasjonen som gir best signal.
Båter og biler må benytte rundstråleantenner da de hele tiden beveger seg i forhold til basestasjonene.
Eksempler på rundstråleantenner er OMNI-A0121 og OMNI-A0069 fra Poynting.

Retningsstyrt antenne
En retningsstyrt antenne må peke mot nærmeste basestasjon for best mulig utnyttelse.

Antennene kan deles inn i to kategorier, panelantenner med utseende som en firkantet boks og LPDA (Log Periodisk Dipol Antenne)-antenner, som av utseende minner om gammeldagse TV-antenner.

Panelantennene er mer diskrete og har en bredere strålingssektor enn LPDA-antennene. Strålingssektoren er ofte på rundt 80 grader. Hvis du tenker deg en rett linje trukket ut fra antennen, vil altså antennen dekke 40 grader på hver side av linjen.

En LPDA-antenne har en strålingssektor på rundt 50-60 grader, altså kun 25-30 grader på hver side av en tenkt rett linje. Likevel, klarer man å «treffe» basestasjonen riktig med en LPDA-antenne, vil en slik antenne alltid gi den beste forsterkningen.Eksempel på en LPDAantenner er LPDA-A0092 fra Poynting.
Gode panelantenner er XPOL-A002 fra Poynting og ICE 450MHz ICE 450MHz panelantenne fra CSG.

Hvordan skal man montere en antenne?
Uavhengig av om det er en rundstråleantenne eller retningsstyrt antenne du skal montere, bør den i de fleste tilfeller plasseres relativt høyt for å få god kontakt med basestasjonen. Det vil gi best signal. Antennen bør plasseres utvendig eller i det minste så nær vinduet som mulig.
Vegger "spiser" signaler, noe som du kanskje har erfart selv ved bruk av mobiltelefon i enkelte bygg hvor det er betongvegger med mye armering eller vinduer med solfilm. Den aller beste effekten får man ved å montere antennen på mastrør på taket.
Antennen kan også veggmonteres, men tenk på at det er viktig å få så fri sikt som mulig mot basestasjonen.
Jo høyere frekvenser basestasjonen benytter, desto mer stoppes signalene av hindringer.

Det er forøvrig viktig at lengden på antennekabelen ikke blir for lang. Jo lengre kabelen er, jo mer svekkes signalet.
Super LowLoss antennekablene vi selger, har en dempning (signaltap) på 0,5 dB per meter ved 2100MHz.


Det betyr at med 10 meter kabel, så har du et signaltap på 5 dB. Forsterkningen fra antennen må derfor være mer enn 5 dB skal antennen gi noe positiv effekt. Du kan likevel tillate deg å bruke lengre antennekabel på en retningsstyrt antenne med god sikt til basestasjonen. Forsterkningen fra antennen vil da mer enn kompensere signalsvekkelsen i kabelen.
Vi kan også levere tykkere kabel med mindre tap. Disse kablene er en del mer kostbare og brukes i spesielle tilfeller og
prosjekter der en er avhengig av minimalt tap (tunneler o.l)

 

 

 

På Post- og teletilsynet (PT) søketjeneste finnsenderen.no finner du en oversikt over mobilmaster i Norge,
hvor de er plassert og hvem som eier og driver dem.

Her finner du dekningskart for ICE.NET
Her finner du dekningskart for Telia
Her finner du dekningskart for TELENOR

Bergen Tv & Antenneservice AS Parabol og antenneeksperten tlf 55349320 epost mailto:btv@btv.no www.btv.no