Montering av antenne for RiksTv

For å motta tv-signaler fra RiksTV trenger du en UHF-antenne. For å få de beste signaler må du velge riktig antenne.
Her får du noen tips om hvordan du kan velge antenneløsningen som passer ditt behov.
 

 

 

 

Triax DIGI 14 anbefales for deg som bor i et område med svært god dekning, det vil si grønn farge på dekningskartet

 

 

 

Triax DIGI 342 anbefales for deg som bor i et område med god dekning, det vil si lysegrønn farge på dekningskartet.

 

 

 

Unix 100 anbefales for deg som bor i et område med sannsynligvis dekning, det vil si grått på dekningskartet.

 

 

Bruk utendørs antenne

For å ta inn signalene fra RiksTV trenger du en vanlig UHF-antenne som du kobler til den digitale mottakeren.

Det må være en UHF-antenne, og må ha støtte for mottak av kanal 21-60.

Det digitale bakkenettet er bygget for mottak av signaler med utendørs antenne, derfor anbefaler vi alltid at du bruker en utendørs antenne.

 


Hva slags antenne trenger jeg?

Ved hjelp av dekningskartet kan du søke på din adresse og finne ut hvor god dekning det er der du bor.

 

Fargekodene i dekningskartet er forklaring på hvor god dekning RiksTV har i området, og hvilken antenne som anbefales.


Grønt betyr svært god dekning. Bruk utendørs UHF antenne med 10 elementer eller mer.
Lysegrønt betyr god dekning. Bruk utendørs UHF antenne med 24 elementer eller mer.
Grått betyr sannsynligvis dekning. Bruk utendørs UHF antenne med 45 elementer eller mer og forsterker ved behov.

Hvitt betyr sannsynligvis ikke dekning for RiksTV. Sjekk NRK dekning på ntv.no

Dekningskart for Rikstv finner du her

 

 


Antennetips

Montér antennen så høyt og fritt som mulig. Vanligvis skal antennen rettes mot den beste senderen,

men noen steder er det bedre signal mot reflekser fra fjell som har mer eller mindre fri sikt til sender.

I slike tilfeller skal antennen altså dreies i en helt annen retning enn mot senderen.
Hvis du bruker en antenneforsterker eller en aktiv antenne må du huske å slå på 5V strømforsyning i mottakeren.

Se din mottakers bruksanvisning for hvordan dette gjøres.

 

 

Kabelfremføring mellom antenne og TV

Det er viktig at kabelen mellom antennen, mottakerboksen og TV-apparatet ikke blir bøyd for kraftig.
Spesielt bør du huske på dette når kabelen blir ført rundt dørkarm og hjørner.
For kraftig bøying kan redusere kabelens kvalitet eller forårsake brudd i signaloverføringen.
Vær forsiktig med bruk av stiftepistol når kabelen skal festes, slik at trykket fra pristolen ikke er for kraftig.
Hvis du bruker klammer, er du sikrere på at kabelen ikke blir ødelagt.

 Gammel kabel

Antennekabel som er montert utendørs, vil over tid bli ødelagt av UV-stråling, temperaturforskjeller og fuktighet.
Det er viktig at kabler som er over 15 til 20 år blir skiftet ut. Husk å kjøpe koaksialkabel av god kvalitet. Det er en fornuftig investering.
Tykk koaksialkabel gir som oftest bedre skjerming mot utvendig støy enn tynn kabel.
Gammel type flatkabel skal ikke brukes. All kabel skal være av koaksialtype.

 

 

Montering av kontakter

Legger du inn nye kabler, kopler opp ny antennen eller setter på nye kontaktplugger, bør du montere dette på følgende måte:
1. Fjern først 15 millimeter av plasten på utsiden av kabelen
2. Bøy skjermstrømpen bakover og avisoler 8 til 9 millimeter av senterlederen
3. Monter kabelen i plugg eller antennetilkopling og skru til
4. Utvendige koplingspunkter må beskyttes for inntrenging av fuktighet
5. Det er viktig at skjermtrådene ikke må komme i kontakt med koaksialkabelens senterleder.
Det fører til kortsluttning av antennesignalet og elektronisk støy blir ført inn på senterlederen. Dette vil påvirke signalkvaliteten.
6. Når du skrur koaksialkabelen fast med strekkavlastning, må du huske på at du
ikke skrur så hardt til at koaksialkabelen blir flat.

 


Kabel gjennom yttervegg

Når kabel skal føres gjennom yttervegg, skal hullet du borer ha helling svakt utover. Årsaken
er at vann ikke skal renne fra kabelen og inn i veggen. Benytt rørgjennomføring i vegg, slik at
kabelen ikke blir skadet. Et godt råd er å tette kabelinnføringen utvendig for å hindre vanninntrengning.